Tag: Ubezpieczenie upraw rolnych

ubezpieczenie upraw rolnych od powodzi 1

Ubezpieczenie upraw rolnych 2017

Ubezpieczenie upraw rolnych to obowiązkowe ubezpieczenie majątkowe dla każdego rolnika, który pobiera dopłaty bezpośrednie. Zgodnie z obowiązującym prawem, należy nim objąć przynajmniej połowę powierzchni swoich upraw. Ubezpieczyć należy się do 30 czerwca każdego roku....