Tag: KRUS

ubezpiecznie społeczne rolników 1

Ubezpieczenie społeczne rolników

Ubezpieczenie społeczne rolników to ubezpieczenie w KRUS, w skład którego wchodzi ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie. Podczas, gdy ten pierwszy typ w przeważającej mierze jest finansowany z dotacji przyznawanych przez budżet...