Kategoria: KRUS

wysokość składki KRUS 0

Ile wynosi wysokość składki KRUS?

Rolnik, prowadzący gospodarstwo rolne, a także prowadzący działalność rolniczą oraz gospodarstwo rolne, zobowiązany jest do opłacania stosownych składek na rzecz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Jest to państwowa instytucja, której działanie zostało uregulowane stosowną ustawą...

ubezpiecznie społeczne rolników 1

Ubezpieczenie społeczne rolników

Ubezpieczenie społeczne rolników to ubezpieczenie w KRUS, w skład którego wchodzi ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie. Podczas, gdy ten pierwszy typ w przeważającej mierze jest finansowany z dotacji przyznawanych przez budżet...